Rumah Musafir Ilmu

Tutorial,Skripsi,Download Materi, dll

Adab Fiqih dalam Rumah Tangga

Adab Fiqih dalam Rumah Tangga - Hallo sahabat Rumah Musafir Ilmu, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Adab Fiqih dalam Rumah Tangga , kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Al Islam, Artikel Fikih, Artikel Ngaji, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Adab Fiqih dalam Rumah Tangga
link : Adab Fiqih dalam Rumah Tangga

Baca juga


Adab Fiqih dalam Rumah Tangga


Dinukil dari kitab Al Adab Fid Din karya Imam Ghazzali

ﺃَﺩَﺍﺏُ ﺍﻟﺮَّﺟُﻞِ ﻣَـﻊَ ﻧَﻔْــﺴِـﻪِ :
ﻟُــﺰُﻭﻡِ ﺍﻟﺠُــﻤْﻌَـﺔِ ﻭَﺍﻟﺠَــﻤَـﺎﻋَـﺓِ ، ﻭَﻧَﻈَــﺎﻓَـﺔُ ﺍﻟﻤَــﻠْﺒَﺲِ ، ﻭَﺇﺩَﺍﻣَــﺔُ ﺍﻟﺴِـﻮَﺍﻙِ ، ﻭَﻟَﺎ ﻳَـﻠْﺒَﺲِ ﺍﻟﻤَﺸْــﻬُﻮﺭِ ، ﻭَﻟَﺎ ﺍﻟﻤَــﺤْﻘُـﻮﺭِ ، ﻭَﻟَﺎ ﻳُﻄِــﻴﻞُ ﺛِــﻴَـﺎﺑُـﻪُ ﺗَﻜَــﺒُّـﺮﺍً ، ﻭَﻟَﺎ ﻳُﻘَــﺼِــﺮُﻫَــﺎ ﺗَﻤَــﺴّْـﻜُﻨﺎً ، ﻭَﻟَﺎ ﻳُﻜْﺜِـﺮَ ﺍﻟﺘَّـﻠَﻔُّـﺖَ ﻓِـﻲ ﻣَﺸْﻴَــﺘِﻪِ ، ﻭَﻟَﺎ ﻳَﻨْﻈُﺮُ ﺇﻟَــﻰ ﻏَﻴْـﺮِ ﺣُﺮْﻣَــﺘِـﻪِ ، ﻭَﻟَﺎ ﻳُﺒْﺼِـﻖِ ﻓِـﻲ ﺣَـﺎﻝَ ﻣُــﺤَـﺎﺩَﺛَـﺖِﻩِ ، ﻭَﻟَﺎ ﻳُﻜْﺜِـﺮُ ﺍﻟﻘُـﻌُـﻮﺩَ ﻋَـﻠَﻰ ﺑَـﺎﺏِ ﺩَﺍﺭِﻩِ ﻣَـﻊَ ﺟِــﻴﺮَﺍﻧِــﻪِ ، ﻭَﻟَﺎ ﻳُﻜْــﺜِـﺮُ ﻟِﺈﺧْـﻮَﺍﻧِــﻪِ ﺍﻟﺤِﺪِﻳﺚُ ﻋَـﻦْ ﺯَﻭﺟَــﺘِـﻪِ ﻭَﻣَــﺎ ﻓِﻲ ﺑَﻴْــﺘِـﻪِ .

Adab suami terhadap dirinya sendiri adalah :
Senantiasa memelihara shalat jum'at dan shalat jama'ah, memakai pakaian bersih dan selalu menggosok gigi. Tidak memakai pakaian yg mencolok tidak pula pakaian yg hina. Tidak memanjangkan pakaian karena kesombongan tidak pula memendekkannya karena ingin di anggap sbg orang miskin.

Tidak banyak melirik ketika berjalan dan tidak melihat kepada selain mahramnya. Tidak meludah ketika bercakap2, tidak banyak duduk di pintu rumah bersama tetangganya dan tidak banyak berbicara kepada teman2nya ttg istri dan apa yg ada di dalam rumahnya.ﺃَﺩَﺍﺏُ ﺍﻟـﻤَــﺮﺃَﺓِ ﻓِــﻲ ﻧَـﻔْﺴِـﻬَـﺎ :
ﻟَﺎﺯِﻣَـﺔٌ ﻟِﻤَــﻨْﺰِﻟـﻬَـﺍ ، ﻗَـﺎﻋِــﺪَﺓٌ ﻓِــﻲ ﻗَــﻌْـﺮِ ﺑَﻴْﺘِــﻬَـﺎ ، ﻟَﺎ ﺗُﻜْــﺜِـﺮ ﺻُــﻌُــﻮﺩِﻫَــﺍ ﻭَﻟَﺎ ﺇﻃِـﻠَﺎﻉِ ﺍﻟﻜَـﻼﻡِ ﻟِﺠِــﻴﺮَﺍﻧِـﻪَـﺎ ، ﻭَﻟَﺎ ﺗَﺪْﺧُــﻞُ ﻋَﻠَﻴْــﻬِﻢْ ﺇﻟَّﺎ ﻓِـﻲ ﺣَــﺎﻝٍ ﻳُﻮﺟِـﺐُ ﺍﻟﺪُّﺧُــﻮﻝ ، ﺗَــﺴْﺘُﺮُ ﺑَﻌْﻠَــﻬَـﺎ ﻓِــﻲ ﻧَﻈَــﺮِﻩِ ، ﻭَﺗَﺤْــﻔَﻈْـﻪُ ﻓِــﻲ ﻏِﻴﺒَــﺘِﻪِ ، ﻭَﻟَﺎ ﺗَﺨْــﺮُﺝُ ﻣِـﻦْ ﺑَﻴْــﺘِﻪِ ، ﻭَﺇﻥْ ﺧَــﺮَﺟَــﺖْ ﻓَﻤُﺘَﺨَﺒِـﺌَــﺓٌ ، ﺗَﻄْﻠُــﺐُ ﺍﻟﻤَــﻮَﺍﺿِﻊَ ﺍﻟﺨَـــﺎﻟِﻴَـﺔ ، ﻣَﺼُــﻮﻧَﺔٌ ﻓِــﻲ ﺣَـﺎﺟَـﺎﺗِﻬَـﺎ ، ﺑَــﻞْ ﺗَﺘَﻨَــﺎﻛَـﺮُ ﻣِـﻤَﻦْ ﻳَﻌْﺮِﻓُـﻬَـﺎ ،

Adab istri terhadap dirinya sendiri adalah :
Senantiasa membiasakan diri tinggal dirumahnya, duduk di
dalam rumahnya dan tidak banyak keluar rumah. Tidak memperhatikan perkataan tetangganya dan tidak bergaul dengan mereka kecuali sebatas keperluan. Menyenangkan suaminya ketika dia memandangnya, Menjaga diri ketika suami tidak ada.

Tidak keluar dari rumahnya, kalaupun keluar melakukannya secara sembunyi-sembunyi, mencari tempat yang sepi dan yang dapat menjaga keperluannya bahkan berpura-pura tidak tahu kepada orang yg mengenalnya.
ﻫِﻤَّــﺘُﻬَـﺎ ﺇﺻْﻠَﺎﺡُ ﻧَﻔْﺴِــﻬَـﺎ، ﻭَﺗَﺪْﺑِﻴﺮُ ﺑَﻴْﺘِـﻬَـﺎ ، ﻣُــﻘْﺒَﻠَﺔً ﻋَــﻠَﻰ ﺻَـﻠَﺎﺗِــﻬَـﺎ ﻭَﺻَﻮْﻣِـﻬَـﺎ ، ﻧَــﺎﻇِﺮَﺓٌ ﻓِﻲ ﻋَﻴْــﺒِﻬَـﺎ ، ﻣُــﺘَﻔَﻜِّـﺮَﺓٌ ﺩﻳْـﻨَـﻬَـﺎ ، ﺩَﺍﺋِــﻤَﺔٌ ﺻَﻤْـﺘِـﻬَـﺎ ، ﻏَــﺎﺿَﺔٌ ﻃَـﺮَﻓَـﻬَـﺎ ، ﻣُـﺮﺍﻗِﺒَﺔٌ ﻟِـﺮَﺑِّـﻬَـﺎ ، ﻛَـﺜِﻴﺮَﺓُ ﺍﻟﺬِّﻛْــﺮِ ﻟَـﻪُ ، ﻃَــﺎﺋِـﻌَـﺔٌ ﻟِﺒَـﻌْﻠِـﻬَـﺎ ، ﺗَﺤُـــﺜُّـﻪُ ﻋَـﻠَـﻰ ﻃَﻠَﺒِـﻪِ ﺍﻟﺤَﻠَﺎﻝِ ، ﻭَﻟَﺎ ﺗَﻄْﻠُﺐُ ﻣِـﻨْـﻪُ ﺍﻟﻜَﺜِــﻴﺮَ ﻣِـﻦَ ﺍﻟﻨُّــﻮَﺍﻝِ ،

Keinginannya adalah memperbaiki dirinya, mengatur rumahnya dan senantiasa bersiap menyambut shalat dan puasanya. Memperhatikan aib dirinya dan memikirkan agamanya. Memelihara diamnya dan menundukkan pandangannya. selalu mengingat Tuhannya dan banyak berdzikir kepada-Nya . Ta'at kepada suaminya, mendorongnya untuk mencari harta halal dan tidak menuntut darinya pemberian yang banyak.

ﻇَــﺎﻫِﺮَﺓُ ﺍﻟﺤَــﻴَـﺎﺀِ ، ﻗَﻠِـﻴﻠَﺔُ ﺍﻟﺨَﻨَـﺎﺀِ ، ﺻَﺒُـﻮﺭَﺓٌ ﺷَﻜُــﻮﺭَﺓٌ ﻣُــﺆَﺛِــﺮَﺓٌ ﻓِــﻲ ﻧَـﻔْﺴِـﻬَـﺎ ، ﻣُــﻮَﺍﺳِﻴَـﺔٌ ﻣِـﻦْ ﺣَـﺎﻟِـﻬَـﺎ ﻭَﻗُـﻮَﺗِـﻬَـﺎ. ﻭَﺇﺫَﺍ ﺍﺳْﺘَــﺄْﺫَﻥَ ﺑِﺒَــﺎﺑِـﻬَﺎ ﺻَـﺪِﻳﻖٌ ﻟِﺒَــﻌْﻠِـﻬَـﺎ ﻭَﻟَﻴْــﺲَ ﺑَﻌْــﻠُﻬَـﺎ ﺣَــﺎﺿِـﺮﺍً ، ﻟَــﻢْ ﺗَﺴْﺘَـﻔْﻬِــﻢْﻩُ ، ﻭَﻟَﺎ ﻓِـﻲ ﺍﻟﻜَـﻼﻡِ ﺗُﻌَــﺎﻭِﺩْﻩُ ، ﻏِـﻴﺮَﺓً ﻣِـﻨْﻬَـﺎ ﻋَــﻠَﻰ ﻧَﻔْـﺴِـﻬَـﺎ ﻭَﻋَــﻠَﻰ ﺑَﻌْﻠِـﻬَـﺎ ﻣِـﻨْـﻪُ

Senantiasa menampakkan rasa malu dan menghindari perkataan keji. Bersikap sabar dan banyak bersyukur, suka mengalah dan memperhatikan keadaan dan kemampuan dirinya. Apabila ada teman suami mengetuk pintu rumahnya, sementara suami tidak ada di rumah, janganlah bertanya dan banyak berkata kepadanya sebagai wujud rasa cemburu dalam dirinya dan yg ada pada suaminya.
wallahu a'lam.

ﺍﻻﺩﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺣﺠﺔ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻰ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ya Allah ya Tuhan kami, kokohkanlah cinta kasih (suami-istri) kami sebagaimana kokohnya cinta kasih antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Aamiin...

Source : PISS-KTB


Demikianlah Artikel Adab Fiqih dalam Rumah Tangga

Sekianlah artikel Adab Fiqih dalam Rumah Tangga kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Adab Fiqih dalam Rumah Tangga dengan alamat link http://bismillah-go.blogspot.com/2018/01/adab-fiqih-dalam-rumah-tangga.html
Bagikan :
+
0 Komentar untuk "Adab Fiqih dalam Rumah Tangga "

TINGGALKAN KOMENTAR DISINI

PROVIDER HOSTING

PROVIDER HOSTING
Penyedia Layanan Hosting, Domain, Reseller Hosting Professional
 
Support By Pringsewu Host
Back To Top